100% thưởng đăng ký mới tại Esport Betway

Thời gian khuyến mãi còn 9 ngày 3 giờ 53 phút 14 giâyĐăng ký ngay

Cơ hội nhận ngay 3 TRIỆU ĐỒNG tại ESPORT chỉ dành cho thành viên mới! Tham gia ngay hôm nay!

100% thưởng đăng ký mới tại Esport Betway

Thông tin

Thành Viên Hợp Lệ: Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký betway loại tiền tệ là VND.

Sản phẩm áp dụng: IM ESPORT hoặc FL ESPORT

Cách Thức Tham Gia

1. Chỉ áp dụng cho thành viên mới đăng ký và chuyển quỹ lần đầu vào tài khoản Thể Thao.

2. Thành viên cần tiến hành lựa chọn Khuyến mãi theo danh sách gợi ý khi chuyển quỹ lần đầu vào tài khoản Thể Thao.

3. Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho sản phẩm IM ESPORT hoặc FL ESPORT.

4. Thành viên cần nạp tiền betway/ Chuyển quỹ tối thiểu 100 ngàn.

5. Khuyến mãi này không thể kết hợp với các Khuyến mãi: 100% Thưởng đăng ký mới SABA Thể Thao, 100% Thưởng đăng ký mới IM Thể Thao.

Chi tiết tiền thưởng:

THƯỞNG  SỐ VÒNG CƯỢC  THƯỞNG TỐI ĐA
100%  15  VÒNG 3 TRIỆU 

Ví dụ
Số tiền gửi= 1 triệu (chuyển khoản vào tài khoản Thể Thao)
Tiền thưởng= 1 triệu x 100%= 1 triệu
Doanh thu cược yêu cầu= (1 triệu + 1 triệu) x 15 vòng= 30 triệu.

** Sau khi đăng kí thành công, tiền thưởng sẽ được tạm khóa cho đến khi yêu cầu tiền thưởng hoàn thành.
**Trong thời gian chưa hoàn thành doanh thu cược, chỉ có thể sử dụng tiền gửi để đặt cược và tiền thưởng sẽ không được sử dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Khác

1. Số lượng thành viên đăng ký chương trình khuyến mãi này tối đa là 500 thành viên, thành viên nào đăng ký khuyến mãi trước sẽ được ưu tiên nhận tiền thưởng trước.

2. Thành viên cần phải hoàn thành doanh thu cược trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký chương trình khuyến mãi này nếu không tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

3. Sau khi nhận được tiền thưởng, thành viên cần phải trải qua 1 vòng cược mới được rút tiền betway.

4. Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng tại sản phẩm IM hoặc FL ESPORT.

5. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 tài khoản Thành viên, nếu phát hiện thành viên có nhiều tài khoản được xem như là không hợp lệ nhận thưởng.

6. Nếu phát hiện thành viên có hành động gian lận khi cá cược hoặc lạm dụng khuyến mãi thì tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ mà không cần thông báo trước.

7. Betway chỉ tính doanh thu cược dựa trên các vé cược Thắng và vé cược Thua hợp lệ. Tất cả các vé cược Hòa, cược Hủy, vé cược có tỉ lệ cược dưới Decimal 1.70, Hong Kong 0.7, Malay 0.7 sẽ không được tính vào tổng doanh thu cược hợp lệ.

8. Betway có quyền sửa đổi, thay đổi, hủy bỏ, kết thúc, tạm dừng hiệu lực khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

9. Thành viên tham gia khuyến mãi phải chấp nhận, tuân theo những điều kiện, điều khoản cũng như các quy định và các quy tắc có liên quan khác mà betway đưa ra.

Link mới nhất