Nhận thưởng đăng ký đến 888,000 VND tại xổ số Fun88

Thời gian khuyến mãi còn 7 ngày 22 giờ 41 phút 50 giâyĐăng ký ngay

Nhận thưởng đăng ký đến 888,000 VND tại xổ số Fun88

Thời gian khuyến mãi

1. Từ 01-09-2023 00:00:00 đến 2023-09-30 23:59:59. Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho 1.000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Xổ Số trước đó.

2. Áp dụng: 1.000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Xổ Số SLC trước đó.

3. Sản phẩm: Xổ Số

4. Chi tiết giải thưởng: Thành viên sẽ nhận được 100% Tiền Thưởng Đăng Ký tại Xổ Số SLC lên đến 888,000 VNĐ. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản khi doanh thu đặt cược tại Xổ Số SLC gấp 18 lần tiền thưởng cộng tiền gửi. Doanh thu hợp lệ được tính là số tiền đặt cược trừ hoa hồng.

Tiền Thưởng Điều Kiện Rút Tiền Tiền Thưởng Tối Đa
100% x18 888,000 VND

Ví dụ:

Tiền gửi = 300,000 VND

Tiền thưởng = 100% x 300,000 VND = 300,000 VND

Doanh thu yêu cầu hợp lệ = (300,000 VND + 300,000 VND) x 18 = 10,800,000 VND

Cách thức tham gia:

1. Để nhận tiền thưởng, thành viên cần nạp tiền fun88 hoặc chuyển tiền vào tài khoản Xổ Số và nhấn chọn “Sau đó truy cập vào trang Khuyến Mãi/ Thành Viên Mới / Chọn Khuyến Mãi 100% THƯỞNG ĐĂNG KÝ XỔ SỐ SLC!

2. Tiền thưởng sẽ tạm thời khóa lại và sẽ cập nhật khi doanh thu đặt cược hợp lệ tại Xổ Số gấp 18 lần tiền gửi cộng tiền thưởng. Bạn sẽ nhận được thông báo khi đáp ứng đủ yêu cầu doanh thu đặt cược.

Điều khoản và điều kiện:

1. Tiền gửi hợp lệ tối thiểu để nhận thưởng là 200,000 VND.

2. Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải đượ trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi tiến hành rút tiền fun88.

3. Nếu doanh thu yêu cầu cho khuyến mãi này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thưởng, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

4. Nếu Thành Viên tham gia Khuyến Mãi này trước khi sản phẩm mới được thêm vào, doanh thu từ sản phẩm mới này sẽ không được tính vào khuyến mãi này.

5. Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Fun88 sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.

Link mới nhất